Pandemi Dönemi Not Değerlendirme Süreci

Üniversitemiz 2020-2021 Yılı Bahar Dönemi Eğitim-Öğretim Süreçlerine İlişkin Senato Kararı için tıklayınız...
 

Üniversitemiz Senatosunun 22 Mayıs 2020 gün ve 27 sayılı toplantısında, 1) COVİD-19 dönemine mahsus olmak üzere, harflendirme işleminde 01.06.2018 tarih ve 01 sayılı Üniversitemiz Senatosunda belirlenen “Trabzon Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programlarında Başarı Notunun Değerlendirilmesine Dair Senato Tarafından Belirlenen Usul ve Esaslar”da yer alan Tablo 3’te verilen mutlak değerlendirme sistemi not aralıklarının aşağıdaki şekilde güncellenerek kullanılmasına; ayrıca, lisansüstü eğitimde Üniversitemizin ilgili yönetmeliğinde belirtilen mutlak değerlendirme sistemi not aralıklarının kullanılmasının devam edilmesine karar verilmiştir.
  • Covid-19 pandemi süresinde Trabzon Üniversitesi mutlak değerlendirme not sistemine göre başarı notunun değerlendirilmektedir.

  • Trabzon Üniversitesi’nin 22.02.2021 tarih ve 35 Sayılı Senato kararı 2. Madde 2.3 bendi gereğince Yarıyıl İçi Çalışmanın (VİZE) yıl sonu başarı notuna katkısı %25, Yarıyıl Sonu (FİNAL) sınavının katkısı ise %75’tir.

  • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II ile Türk Dili II dersi için sadece yarıyıl sonu (final) sınavı yapılacak olup, sınavın türü test olacaktır (Madde 2.5).