Pandemi Süreci Staj

Üniversitemiz senatosunun 30.12.2020 tarih 2020/33 toplantı ve 4 sayılı kararı ve 16. ile 17. maddeleri gereği öğretim programlarında zorunlu mesleki staj bulunan akademik birimlerimizin Covid19 pandemi sürecinde staj uygulamaları aşağıdaki şartlar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

16) Öğretim programlarında zorunlu mesleki staj bulunan akademik birimlerimizde öğrenim gören ve 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Güz dönemi sonu itibarıyla mezun olma aşamasındaki öğrencilerden stajlarının % 50’sini daha önce başarıyla tamamlamış ve stajları ilgili kurullarda kabul edilmiş olanlardan 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı yaz döneminde yapmaları gereken fakat Koronavirüs (COVID-19) küresel salgın nedeniyle yapamayanların zorunlu staj derslerinden muaf sayılmalarına; ancak, bu durumda olmayan ve 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Güz dönemi sonu itibarıyla mezun olabilecek öğrencilerin ilgili kurum ve kuruluşlarda yüz yüze yapmaları gereken zorunlu stajları (Mesleki Deneyim I, Mesleki Deneyim II veya her ikisi) yerine dijital imkânlar kullanarak uzaktan öğretim yoluyla ödev, proje, performans/tasarım, dosya hazırlığı vb. faaliyetlerini yapmalarına ve başarılı bulunmaları durumunda tüm stajlarını yapmış sayılmalarına;

17)
2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Güz dönemi itibarıyla henüz üçüncü yarıyıl derslerine devam eden ara sınıf öğrencilerinden 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı yaz döneminde yapmaları gereken fakat COVID–19 küresel salgın nedeniyle yapamadıkları Mesleki Deneyim I dersinin stajının 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Yaz dönemine ertelenmesine; bu stajın nasıl yapılacağına ilişkin usul (yüz yüze veya dijital imkânlarla uzaktan yapılması) ve takvimin ilgili tarihlerde Koronavirüs (COVID-19) küresel salgınının ülkemizdeki ve bölgemizdeki seyrine ve buna ilişkin olarak ilgili devlet kurumlarından gelecek talimatlara göre Üniversitemizin ilgili kurulları tarafından belirlenmesine;